Meteostanice Chiptron MeteoV3.x Wifi

Stručný popis: Vylepšená verze wifi meteostanice V3.1 využívající modul ESP8266

Dostupnost: 10 dní

Cena: 388 Kč konečná cena

MeteoV3.1 Wifi - Univerzální meteostanice s ESP12E/ESP07/ESP08


Původně zamýšlená deska Meteostanice MeteoV2 WiFi, která byla původně vymyšlena jako náhrada za nepřesný okenní teploměr za dvacet korun se díky připomínkám uživatelů upravil do univerzální podoby.

Díky poslední verzi desky MeteoV3.1 z vývojové laboratoře známého autora Chiptron můžete jednoduše připojit I2C displej, I2C čidla, 1-wire čidla teploty nebo ovládat další zařízení pomocí vstupně/výstupních vývodů ke kterým připojíte například relé.

A co víc, poslední verze kódu umožňuje jako první posílat data současně na webové rozhraní a např. na OLED displej! Z experimentální stanice se tak stala nejnovější verze V3.1 komfortní meteostanicí s nástěnným zobrazením a daty přístupnými odkudkoliv přes webovou stránku...

Dokumentace, soubory a vzorové příklady jsou k dispozici na https://github.com/petus/Meteo-v3-ESP8266Vlastnosti Meteo v3.1
*Rozdíl oproti MeteoV2

Napájecí napětí 3.8 až 16V - stabilizátor LF33
WiFi modul s ESP8266 - ESP12E, ESP07 a ESP08
4x 4pinový hřebínek pro připojení I2C čidel
Analogový vstup s odporovým děličem (0 - 1000 mV)
Programování skrze USB-UART převodník
* Přidán 2x3 pinový hřebínek určený pro 1-wire sběrnici s externím rezistorem na Data
* Přidán 2x3 pinový hřebínek pro dva GPIO - GPIO12 (IO1) a GPIO14 (IO2)
* Upraven pinout pinového hřebínku pro programování desky, kompatibilní s tímto USB-UART převodníkem
* Upraven pinout pinových hřebínků pro I2C čidla, kompatibilní nejen s těmito čidly
* Napájení skrze souosý konektor namísto microUSB
* Pomocí pájecích mostů vyberete napájení - 3.3V nebo s využitím stabilizátoru se vstupním napětím 3.8 až 16VTento projekt Meteo V3.1 už není jenom deskou určenou pro meteostanici. Díky vhodnějšímu napájení (souosý konektor) jednoduše připojíte baterii nebo solární článek. Stačí přepájet pájecí most - JP2 pro přímé napájení modulu 3.3V, JP3 pro napájení od 3.8 až 16V.

Konektor pro připojení USB-UART převodníku byl upraven a doplněn o 5V napájení. Konektor je kompatibilní s tímto modulem.
Modul je přímo napájen z modulu pomocí 5V výstupu. V případě programování odpojte napájení ze souosého konekoru.

Na desku byl přidán i 2x3 pinový hřebínek určený pro připojení čidel s 1-wire sběrnicí. U 1-wire konektoru je připojen i rezistor s hodnotou 4k7. Datový vodič DATA je připojen na GPIO0 ESP8266.

Zapojení I2C sběrnice bylo upraveno tak, aby pinout byl kompatibilní s těmito čidly. Pokud použijete jiná čidla, připojte je přes kabel a přehoďte zapojení.Programování Meteo v3.1
Připojte USB-UART převodník:
5V - 3.8 - 16V
GND - GND
RX - TX
TX - RX
DTR - RESET

Pro programování v Arduino IDE nebo podobných nástrojích, při nahrávání zmáčkněte tlačítko FLASH. Tím aktivujete nahrávání. Tlačítko pusťte v momentu, kdy uvidíte v terminálu vývojového nástroje (např. Arduino IDE) "Nahrávání" nebo "Uploading".
Místo tlačítka také můžete zkratovat DATA (GPIO0) na 1-wire sběrnici s GND. Po nahrání odpojte.


Napájení Meteo v3.1
Napájení univerzální desky může být buď pomocí 5V výstupu z USB-UART převodníku nebo skrze souosý konektor.
Pomocí pájecích mostů vyberete napájecí napětí desky.Při zkratování JP2 je maximální napětí 3.6V, doporučené 3.3V.
Při zkratování JP3 může být vstupní napětí od 3.8V až do 16V.
Minimální napětí je dáno výstupním napětím + úbytkem na stabilizátoru, to znamená 3.3V + 0.5V = 3.8V.Vstupně/výstupní vývody - GPIO
Nová revize desky obsahuje dva vstupně/výstupní vývody, které jsou na desce označeny jako IO1 a IO2. IO1 je připojen k GPIO12 a IO2 k GPIO14. Vývody nejsou nijak cháněny. Pokud chcete spínat vývodem relé, doporučuji jej spínat přes tranzistor.
Oba piny jsou na jednom pinovém hřebínku spolu s GND a napájením 3.3V.1-wire sběrnice
Popularita čidel se sběrnicí 1-wire je mezi bastlíři velká. Nejpopulárnější je zřejmě DS18B20 - teplotní čidlo.
Čidlo může být napájeno dvěma způsoby - klasickým napájením nebo parazitním. Pro parazitní napájení je připraven rezistor R4 s hodnotou 4k7, který je připojen z 3.3V na DATA.I2C sběrnice
Pro připojení čidel nebo displejů se sběrnicí I2C slouží čtyřpinový pinový hřebínek. Tyto konektory jsou čtyři pro připojení více čidel. Sběrnici však můžete dále větvit pokud dodržíte maximální kapacitu vedení 400pF (I2C standard).
Hodiny (Clock) jsou připojeny k GPIO5, Data jsou připojeny k GPIO4.
Ke Clock i Data mohou být zapájeny externí pull-up rezistory - dle seznamu součástek R8 a R9 s hodnotou 4k7, dle I2C standardu můžete hodnotu rezistorů snížit až na 3k3.Analogový vstup
ESP8266 obsahuje pouze jeden analogově digitální převodník. Maximální vstupní napětí je 1000mV. Pro možnost připojení analogových čidel s vyšším výstupním napětím je připraven odporový dělič, který sníží vstupní napětí.
Pro osazení děliče volte velmi přesné rezistory, tím docílíte nižší chyby výpočtu původní hodnoty.

Pro výpočet použijte vzorec níže


Více informací o principu odporového děliče najdete na tomto odkaze.

Pokud potřebujete více vstupů, můžete využít externí analogově-digitální převodník s sběrnicí I2CRežimy pro nízky odběr ESP8266
V případě, kdy chcete ušetřit energii z baterie, můžete využít několik režimů nízké spotřeby. V případě toho nejhlubšího (deepSleep) musíte ESP8266 probudit pomocí resetu.
V tomto připadě pak zkratujte propojku SJ1, tím docílíte propojení GPIO16 a RESET a př
i probuzení je modul automaticky probuzen.Kompletní projekt a dokumentace ke stavbě:

https://chiptron.cz/articles.php?article_id=223

https://chiptron.cz/articles.php?article_id=127


Autor:

https://chiptron.cz/news.php


Balení obsahuje:

- DPS Chiptron Meteo V3.1

- všechny součástky do DPS (kromě modulu ESP8266 a čidel)

- kompletní bižuterii pro připojení a oživení

- kompletní návod k sestavení


Modul 3D tištěné krabičky, ESP8266 a čidla dle Vašeho výběru bude možné objednat odděleně.Vyrobeno: ČRnáhled - Meteostanice Chiptron MeteoV3.x Wifi náhled - Meteostanice Chiptron MeteoV3.x Wifi náhled - Meteostanice Chiptron MeteoV3.x Wifi