Držíme ceny !

Publikováno dne 28. 5. 2020

Přestože dochází k poklesu kurzu koruny a mnoho dodavatelů vydává nové ceníky 2020, kde dochází průměrně k 5% zvýšení cen, neplánujeme plošné navyšování cen našich produktů...